Is verkeer de oorzaak van minder bewegen? Een onderzoek naar de invloed van verkeersveiligheid op bewegingsarmoede

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre beïnvloed verkeersveiligheid de bewegingsarmoede in de wijk Meijhorst? Om deze vraag te beantwoorden is een mixed method methode gebruikt waarbij kwantitatief onderzoek in de vorm van enquêteren en kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews is uitgevoerd. Het voornaamste resultaat van het onderzoek was dat de bewegingsarmoede van de respondenten in beperkte tot zeer beperkte mate beïnvloed wordt door de verkeersveiligheid in de wijk. Het is een factor die aanwezig is, maar verkeersonveiligheid weerhoudt mensen er niet van om te gaan bewegen. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de invloed van verkeersveiligheid niet overeenkomt met eerdere verwachtingen in de literatuur waarin wel wordt gepleit voor een verband tussen verkeersveiligheid en bewegen. Daarmee lijken de bevindingen een belangrijke bijdrage te leveren aan de dominante opvattingen, omdat er nu een ander beeld is geformuleerd en ook andere zaken aan het licht zijn gekomen. Zo is het belangrijk een nieuwe en eenduidige manier om bewegingsarmoede te meten en speelt geestelijke en fysieke gesteldheid ook een belangrijke rol in het in beweging krijgen en houden van respondenten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen