Sociale druk en series kijken

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-04-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat er verschillende motieven voor jongeren zijn om series te kijken. Een mogelijk motief is sociale druk, maar deze oorzaak is nog niet onderzocht. Aan de hand van theorie en onderzoek met betrekking tot electronic word of mouth en word of mouth wordt er getoetst of sociale druk kan leiden tot het meer kijken van series. Door middel van een survey, afgenomen onder 75 jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn de verwachtingen bevestigd dat sociale druk leidt tot het meer kijken van series onder jongeren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen