"Doctor knows best": Een onderzoek naar het gebruik van narratieven in informed consent formulieren.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is er gekeken naar de invloed van testimonials geschreven vanuit twee verschillende perspectieven (eerste persoons-perspectief/derde persoons-perspectief) en beschrijvende data op de begrijpelijkheid van een informed consent formulier (ICF), de instemming die patiënten toonden bij de medische ingreep en de risicoperceptie die patiënten hadden van de medische ingreep. Hierbij is er gekeken naar een specifiek soort medische ingreep, namelijk een heupprothese oftewel heupoperatie. Eerdere onderzoeken omtrent informed consent formulieren tonen aan dat de informatie in een informed consent formulier de zwaarst wegende factor is bij de besluitvorming van de patiënt. Ondanks dit feit zijn veel patiënten zich niet bewust van het proces en de eventuele risico’s van de medische ingreep. Kortom, informed consent formulieren worden door veel patiënten als onduidelijk ervaren. Er is er een experiment afgenomen bij 120 proefpersonen om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘Wat is het effect van testimonials in informed consent formulieren op de begrijpelijkheid van het formulier, de instemming met de medische ingreep en de risicoperceptie van de medische ingreep bij patiënten die een medische ingreep zullen ondergaan?’. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van een eenweg variantie-analyse, net als bij het meten van de controlevariabele ‘Natuurgetrouwheid’. Om de afhankelijke variabelen ‘Begrijpelijkheid van het informed consent formulier’, ‘Instemming met de medische ingreep’ en ‘Risicoperceptie van de medische ingreep’ te meten, is er gebruik gemaakt van de ‘Mental Imagery Scale’, de ‘General Adherence Scale for Patient Compliance’ en de ‘Perceived Risk Scale’. Uit de niet significante eenweg variantie-analyse bleek niet dat testimonials (of de perspectieven vanuit waar deze geschreven waren) en beschrijvende data een effect hadden op de begrijpelijkheid van informed consent formulieren, de instemming die patiënten toonden bij de medische ingreep of de risicoperceptie die patiënten hadden van de medische ingreep. Omdat er louter gekeken is naar schriftelijke informed consent in dit onderzoek, kan er in vervolgonderzoeken gekeken worden naar mondelinge informed consent.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren