De ‘taal’ van het online daten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de huidige studie is onderzocht in hoeverre de presentatievolgorde van tekstuele en visuele uitingen en de aanwezigheid van taalfouten invloed hebben op de beoordeelde fysieke en sociale aantrekkelijkheid van de profieleigenaren. De aanleiding voor dit onderzoek is dat in de online dating applicatie Tinder de profielfoto altijd het eerst getoonde element is gevolgd door de profielbeschrijving. Hierdoor wordt er gesuggereerd dat visuele uitingen belangrijker zijn dan tekstuele uitingen. De vraag in het huidige onderzoek is of dit het gevolg is van het optreden van het visual primacy effect of het primacy effect. De hypotheses van dit onderzoek werden getoetst in een 2 x 2 x 2 tussenproef- en binnenproefpersoon onderzoeksontwerp middels een online experiment. De onafhankelijk variabelen zijn: taalfouten (profielbeschrijving met taalfouten versus profielbeschrijving zonder taalfouten), presentatievolgorde (profielfoto gevolgd door profielbeschrijving versus profielbeschrijving gevolgd door profielfoto) en het datingprofiel (versie A versus versie B). De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat taalfouten bij de mannelijke profieleigenaren een negatief effect hebben op de fysieke aantrekkelijkheid, wanneer de neutraal aantrekkelijke profielfoto eerst wordt getoond en bij vrouwelijke profieleigenaren wanneer de profielbeschrijving als eerste element wordt getoond. Voor de beoordeelde sociale aantrekkelijkheid hebben taalfouten bij zowel mannelijke als vrouwelijke profieleigenaren een negatieve invloed en dit gold onafhankelijk van de presentatievolgorde. Taalfouten hebben een negatieve invloed op de beoordeelde sociale aantrekkelijkheid wanneer de profielfoto als eerste werd getoond als wanneer de profielbeschrijving als eerste werd getoond. De resultaten van het onderzoek bieden een breder inzicht in de rol van de aanwezigheid van taalfouten en de manier waarop de visuele en tekstuele uitingen gepresenteerd worden en kunnen daarmee in de praktijk bijdragen aan het vinden van dé geschikte match voor de profieleigenaar van het datingprofiel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren