Kenniscreatie binnen Fontys Technische bedrijfskunde

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-11-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Fontys Technische bedrijfskunde (eenheid van onderzoek) wil graag onderzoek en onderwijs meer vervlechten om tegemoet te komen aan complexe vraagstukken uit de maatschappij. Op dit moment is de organisatiestructuur van Fontys Technische bedrijfskunde onvoldoende uitgerust om aan deze behoefte van kenniscreatie in onderwijs tegemoet te komen. Wat de invloed is van de huidige organisatiestructuur op de huidige manier van kenniscreatie, is onderzocht. Het onderzoek is praktijkgericht, diagnostisch, kwalitatief (interviews en inhoudsanalyse) van aard. Een van de belangrijkste bevindingen is dat binnen Fontys Technische bedrijfskunde autonomie hoog in het vaandel staat. Dit heeft een positieve uitwerking op kenniscreatie, immers mensen zijn hierdoor intrinsiek gemotiveerd om zelf in bepaalde onderwerpen te duiken. Echter, de keerzijde vrijblijvendheid en te weinig richting hiervan lijkt zwaarder te wegen en heeft nadelige gevolgen voor kenniscreatie. Aanbevelingen liggen in de lijn van o.a. meer formalisatie van overleggen en een stip op de horizon met onderliggende doelen qua ontwikkelrichting.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen