GDSS, meer dan een mooie verpakking?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-09-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Group decision support systems (GDSS) kunnen het besluitvormingsproces verbeteren door communicatiebarrières te verwijderen, structuur aan te brengen en de discussie richting te geven. Op het moment dat GDSS niet aansluiten bij de taak van de groep dan ontstaat een implementation gap, waarbij de deelnemers geen meerwaarde zien in het gebruik van GDSS. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of er een meerwaarde van het gebruik van group decision support systems (GDSS) is in het besluitvormingsproces gezien vanuit het oogpunt van verschillende gebruikers? Hiervoor is een case study uitgevoerd naar ervaringen van de stakeholders van project Texel met het GDSS 3Di. Er zijn drie dimensies gedefinieerd waarop GDSS meerwaarde kunnen bieden; individu, groep en taak. Op individueel niveau ervaren stakeholders een toename van inzicht in het probleem en andere deelnemers én een positief effect op de houding van deelnemers. Op groepsniveau ondervinden de deelnemers een toename in de samenwerking, communicatie en in mindere mate in de cohesie van de groep. Op taakniveau ervaren deelnemers meerwaarde voor de efficiëntie van het proces tijdens het gebruik van GDSS. Geconcludeerd kan worden dat GDSS vanuit de ervaring van de deelnemers meerwaarde bieden mits het systeem goed aansluit bij de taak van de groep.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen