Een anti-essentialistisch perspectief op depressie. Een wijsgerig-antropologische verhandeling via Freud naar de herstelbeweging.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De psychopathologie depressie wordt in deze masterscriptie vanuit een wijsgerig-antropologisch perspectief benaderd. Ik poog een verband te leggen tussen het actuele debat binnen de psychiatrie van de zogenaamde “herstelbeweging” en Sigmund Freuds denken over de pathoanalyse. Dit pathoanalytische uitgangspunt veronderstelt een wijsgerige antropologie en staat tegenover het idee dat het pathologische een afwijking van de normaliteit is. Dit anti-essentialistische denken over psychopathologieën is kritisch ten opzichte van het dominante paradigma van de neurobiologie. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: op welke manier is Freuds anti-essentialistisch perspectief op psychopathologieën relevant voor een hedendaagse visie op depressie? Uit deze analyse blijkt dat er achter Freuds visie op psychopathologieën een dergelijk essentialisme schuilgaat, omdat ze onvoldoende rekening houdt met het historische karakter van de psychopathologieën.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen