De Filter Bubble: Feit of Fictie?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door nieuwe informatietechnologie zoals recommender systems wordt online informatie automatisch voor individuele internetgebruikers gefilterd. Critici stellen dat hierdoor individuen zonder zichzelf ervan bewust te zijn in hun eigen persoonlijke filter bubble komen, waardoor informatiediversiteit in het geding komt, terwijl dat een belangrijke voorwaarde is voor een vreedzame Westerse samenleving. Er kan echter beargumenteerd worden dat de term filter bubble een hippe benaming is voor de online informatiefiltering door informatietechnologie, omdat mensen ook al voor de komst van deze filters zelf selectief hun informatie filteren. Hierdoor kan aan het bestaan van filter bubbles en aan de ernst van haar effecten getwijfeld worden. In deze masterthesis is onderzocht of filter bubble-effecten optreden op Twitter. Verondersteld wordt dat wanneer deze optreden Twitteraars (GATs) zichzelf in hun eigen filter bubble plaatsen door zich selectief bloot te stellen aan informatie. Blootstellings-diversiteit, ontleend aan het diversiteitsprincipe voor communicatiedeskundigen van Napoli (1999), is gemeten om mogelijke filter bubble-effecten te ontdekken. Blootstellingsdiversiteit van GATs is gemeten op twee hoofdvariabelen: blootstellingsdiversiteit in informatiebronnen en in content over maatschappelijke issues. Blootstellingsdiversiteit in informatiebronnen is gemeten op twee deelvariabelen: blootstellingsdiversiteit in aantal en type informatiebronnen. Blootstellingsdiversiteit in content (meningen over maatschappelijke issues) is gemeten op drie deelvariabelen: blootstellingsdiversiteit in meningen in tweets van informatiebronnen, in retweets van GATs zelf en als gevolg van GATs’s consistentie in meningsuit! ing in hu n tweets. Voor deze metingen zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Er zijn geen filter bubble-effecten gevonden in blootstellingsdiversiteit in informatiebronnen. Daarnaast is er geen overtuigend bewijs gevonden voor filter bubble-effecten in blootstellingsdiversiteit in content. Deze resultaten wijzen erop dat de effecten van mogelijke filter bubbles klein zijn op Twitter. In een vervolg onderzoek zouden dezelfde metingen herhaald kunnen worden voor een grotere sample GATs om deze bevindingen extra kracht bij te zetten. Wellicht is de filter bubble dan toch een hippe benaming.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren