Schriftelijke taalvaardigheden bij volwassenen met Downsyndroom: Een kwalitatief, exploratief onderzoek.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek stond de vraag “Hoe is het met de schriftelijke taalvaardigheden van (jong)volwassenen met Downsyndroom gesteld vanaf het moment dat zij geen onderwijs meer volgen?” centraal. Het doel was te onderzoeken hoe volwassenen met Downsyndroom geschreven taal gebruiken en wat er in de toekomst gedaan kan worden om de schriftelijke taalvaardigheden op peil te houden. Er werd een semi-gestructureerd interview afgenomen bij 14 mensen met Downsyndroom (16-43 jaar) en hun ouders/begeleiders. De data zijn geanalyseerd met behulp van ATLAS.ti. Geschreven taal werd als communicatiemiddel voornamelijk ingezet via digitale middelen. Jongeren hadden over het algemeen hogere schriftelijke taalvaardigheden dan (jong)volwassenen. Daarnaast leek er een relatie te zijn tussen schrijfvaardigheid en fijne motoriek, leesvaardigheid en spraakproblematiek. Door de schriftelijke taalvaardigheden te blijven gebruiken kunnen ze op peil gehouden worden. Digitale middelen en de omgeving van mensen met Downsyndroom zouden daarbij een rol kunnen spelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren