Ouderen in woonservicegebieden : Onderzoek naar de ervaringen van ouderen over thuishulp in woonservicegebieden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze rapportage beschrijft het onderzoek naar de ervaringen van ouderen met thuiszorg. Drie onderzoeksvragen staan hierin centraal: 1) Wat zijn de ervaringen van de ouderen ten aanzien van de kwaliteit van de thuiszorg? 2) In welke mate heeft deze thuiszorg invloed op de leefkwaliteit van de ouderen? 3) Welke wensen hebben ouderen op gebied van de thuiszorg? Uit hoofdstuk 2 van dit onderzoek blijkt dat de meeste ouderen een goede kwaliteit van de thuiszorg ervaren waardoor onder andere de autonomie en zelfstandigheid toenemen. Deze twee aspecten zijn de belangrijkste uit het onderzoek. Autonomie is belangrijk omdat uit eerder onderzoek van Woodruff en Applebaum (1996) blijkt dat ouderen erg gesteld zijn op hun autonomie. Daarnaast blijkt dat thuiswonende ouderen autonomie hebben ondanks dat zij thuiszorg ontvangen (Wiegers et al, 2007, p. 87). Tevens ervaren ouderen zelfstandigheid doordat zij thuiszorg ontvangen. Dit uit zich onder meer doordat veel ouderen nog in hun eigen huis kunnen wonen en zelfstandig boodschappen doen.              Mede door deze effecten heeft de thuiszorg indirect invloed op de leefkwaliteit van de ouderen, zo staat in hoofdstuk 4 beschreven. Want doordat deze hulp veel taken van de ouderen overnemen houden zij tijd en energie over om andere dingen te doen. De thuiszorg is dus een belangrijk onderdeel in het leven voor deze ouderen. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat de leefkwaliteit bij ouderen afneemt wanneer de fysieke beperkingen toenemen (Puts et al, in van Campen, 2011, p.42). Doordat de thuiszorg veel werk overneemt kunnen de ouderen profiteren van de mogelijkheden die zij fysiek nog wel hebben.                Hoofdstuk 4 dat veel ouderen moeite te hebben om concrete behoeften voor de toekomst te formuleren. Dit komt doordat het lastig is, zeker voor ouderen, om de toekomst in te schatten. Uit dit onderzoek echter, blijkt wel dat de ouderen de behoefte hebben dat zij bijvoorbeeld autonomie en zelfstandigheid behouden voor de toekomst. Daarnaast willen zij continuïteit in de zorg en een goede kwaliteit van zorg behouden. Hoewel de meeste ouderen deze aspecten al hebben willen zij hier uiteraard niet op inleveren.               Tot slot staat in hoofdstuk 5 de discussie en conclusie beschreven. Vanuit de resultaten kan in hoofdstuk 5 geconcludeerd worden dat veel ouderen goede ervaringen hebben met de thuiszorg. Zij behouden hierdoor belangrijke aspecten zoals autonomie en zelfstandigheid. Maar ook continuïteit, goede kwaliteit en sociale contacten. Hierdoor ervaren zij een betere leefkwaliteit waardoor zij zich gelukkiger voelen dan wanneer de thuiszorg niet aanwezig is. De behoeften van de meeste ouderen is dan ook dat de huidige situatie zo mag blijven.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen