De huurwoningvoorraad laten reageren op de veranderende woningbehoefte tot 2025

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De scriptie ‘De huurwoningvoorraad laten reageren op de veranderende woningbehoefte tot 2025’ is een verkennend onderzoek naar de mismatches tussen de gereguleerde huurwoningvoorraad en de woningbehoefte van de lage inkomensdoelgroep gericht op de woningmarktregio’s Apeldoorn en Utrecht. In het onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve (data) en kwalitatieve (interviews) bronnen met het uiteindelijke doel om antwoord te kunnen geven op de volgende hoofdvraag: Hoe kan het BZK-DGBW, vanuit hun faciliterende rol, de gereguleerde huurwoningvoorraad bij woningcorporaties laten reageren, op de uitbreiding- en vervangingsopgave die er ligt, als gevolg van de veranderende woonbehoefte in de woningmarktregio’s Apeldoorn en Utrecht? In het onderzoek is de meest belangrijke conclusie, voor het Ministerie, dat er vanuit de regio’s veel interesse is voor een meer regionaal woningmarkt beleid, maar uit het onderzoek blijken de mismatches tussen de gereguleerde huurwoningenvoorraad en de woningbehoefte vooral gericht te zijn op het aantal gereguleerde huurwoningen, de grootte van de woningen en de prijs-kwaliteit verhouding. Ook is de doorstroming en de goedkope scheefwoner een probleem binnen de gereguleerde voorraad. Het voorraadbeleid kan niet worden gereguleerd door het ministerie, maar het voorraadbeleid ligt vooral in handen van de corporaties.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen