Verhandelbare ontwikkelrechten op bedrijventerreinenmarkten : Een onderzoek naar de vormgeving van verhandelbare ontwikkelrechten op basis van casestudies in Noordoost- en Zuidoost-Brabant

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bedrijventerreinen vertegenwoordigen met 30% van de landelijke werkgelegenheid een belangrijke maatschappelijke rol binnen de Nederlandse economie. Het actieve bedrijventerreinenbeleid van de afgelopen decennia dat door gemeenten is gevoerd heeft echter geleid tot problematiek op veel bedrijventerreinenmarkten. Veroudering van vastgoed en de openbare ruimte, overaanbod en te lage grondprijzen zijn enkele ongewenste marktuitkomsten die hierdoor zijn ontstaan. Om een omslag te maken in de manier waarop we naar onze bedrijventerreinen kijken is vanuit de overheid een verzakelijkingstraject gestart, waarin de nadruk ligt op een professionelere en gebiedsgerichte aanpak van bedrijventerreinen met meer financiële betrokkenheid van private partijen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen