Spreken met gebaren. Een onderzoek naar de toepassing van (Nederlands met) gebaren bij kinderen met downsyndroom.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van het onderzoek was drieledig: 1) de taal- en spraakproblematiek en de rol van gebaren daarbij in kaart brengen door middel van een literatuurstudie, 2) achterhalen wat de beweegredenen voor logopedisten zijn om gebaren te gebruiken en achterhalen wat zij graag zouden zien in een app voor kinderen met downsyndroom door middel van het afnemen van semigestructureerde interviews, en 3) een voorstel voor een gebarenapp ontwikkelen. Er is gebleken dat vooral de spraakproductie problematisch is en dat gebaren op dit gebied voordelig werken. De logopedisten bleken dan ook positief over het toepassen van gebaren. Zij noemden vele voordelen van gebaren en gaven aanbevelingen voor een app. De resultaten uit de literatuurstudie en de interviews zijn samengevoegd tot een evaluatieschema waar appontwikkelaars gebruik van kunnen maken bij het ontwikkelen van een app voor kinderen met downsyndroom. Tevens kunnen er bestaande apps mee geëvalueerd worden op geschiktheid voor deze doelgroep.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren