De weg naar meer en beter bewegingsonderwijs

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2015-08-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederlandse kinderen worden steeds dikker en bewegen te weinig. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de PO-Raad hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de kwantiteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren. Het bewegingsonderwijs is namelijk een ideaal instrument om kinderen meer te laten bewegen omdat structureel alle kinderen in de Nederlandse samenleving bereikt worden. De hoofdvraag van deze scriptie ging in op hoe de verschillen in de kwantiteit en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs tussen scholen verklaard kunnen worden. Om deze verschillen te verklaren is er door middel van kwantitatieve analyses onderzoek gedaan naar de invloed van gemeente-, schoolbesutur- en schoolkenmerken op het bewegingsonderwijs in de 37 grootste gemeenten in Nederland (G37). De resultaten tonen aan dat scholen met meer leerlingen een grotere kans hebben om te voldoen aan de kwantiteitsnorm (twee uur bewegingsonderwijs per week) en de kwaliteitsnorm (twee uur bewegingsonderwijs per week door een bevoegde leerkracht) dan scholen met minder leerlingen. Tevens hebben scholen binnen grotere schoolbesturen een grotere kans om te voldoen aan de kwantiteitsnorm dan scholen binnen kleinere schoolbesturen. Scholen in gemeenten met een publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van sport en bewegen hebben een grotere kans om te voldoen aan de kwantiteitsnorm dan scholen binnen gemeenten zonder een PPS. Ook stelde dit onderzoek vast dat het aantal combinatiefunctionarissen sport in een gemeente een positief effect heeft op het voldoen van scholen aan de kwaliteitsnorm van het bewegingsonderwijs. Tot slot bleek dat scholen in noordelijke gemeenten een grotere kans hebben om te voldoen aan de normen omtrent het bewegingsonderwijs dan scholen in westelijke gemeenten. Met behulp van deze informatie kan OCW haar beleid aanpassen en de middelen inzetten op de plekken waar dit het hardst nodig is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen