Tentatief taalgebruik en sekse in arts-patiëntcommunicatie, en de samenhang met angstgevoelens van de patiënt.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-05-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De term ‘tentatief taalgebruik’ duidt op taalgebruik in een uiting waarvan de waarheid, zekerheid, mogelijkheid of definitiviteit door de spreker afgezwakt wordt. Het doel van het onderzoek was om het verband tussen de sekse van de arts en de hoeveelheid tentatief taalgebruik in een consult bloot te leggen. Daarnaast werd gekeken naar de invloed die de proportie tentatief taalgebruik had op de toe- of afname van angst bij de patiënt na het consult ten opzichte van voor het consult. De onderzoeksvraag die hierbij werd gesteld, was: “in hoeverre verschillen mannelijke en vrouwelijke artsen in het gebruik van tentatief taalgebruik en in hoeverre hangt de hoeveelheid tentatief taalgebruik samen met toe-/afname van angst van de patiënt?” Om de vraag te beantwoorden, werden er 20 transcripten van interacties uit op video opgenomen huisartsconsulten bekeken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren