Een analyse van het Research Domain (RDoC) Project: over de normatieve kaders en de aard van psychiatrische stoornissen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-04-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De kritiek op de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM) is met name gericht op de validiteit van classificatie. Het Research Domain Criteria (RDoC) project wil daarom vernieuwing in de psychiatrie door het empirisch onderzoek te herstructureren. Er zal onderzocht worden in hoeverre RDoC dit validiteitsprobleem kan oplossen. Aan de hand van twee uitdagingen voor de psychiatrie, namelijk een normatieve (wat is normaal?) en een metafysische (wat voor soorten zijn stoornissen?), worden de conceptuele kaders van RDoC geanalyseerd. Ondanks de brede opzet hanteert RDoC een enge opvatting van stoornissen. Door gebruik te maken van het idee van ‘tweede natuur’ van McDowell wordt betoogd dat de legitimatie van de psychiatrie alleen gevonden kan worden middels een epistemisch pluralisme.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen