Organisch of traditioneel? Een onderzoek naar de institutionalisering van organisch gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-11-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De economische crisis heeft gezorgd voor schokken in het Nederlandse planningsysteem. Grootschalige, traditionele gebiedsontwikkelingen zijn gestagneerd waardoor er meer behoefte is ontstaan voor flexibele en contextspecifieke oplossingen. Daarom wordt er gepleit voor organische gebiedsontwikkeling. Organische gebiedsontwikkeling wordt opgevat als een optelsom van relatief kleinschalige (her)ontwikkelingen, met een open-eindeproces zonder blauwdruk, waarbij ontwikkeling en beheer door elkaar lopen, met een dominante rol voor eindgebruikers en een faciliterende rol voor de overheid. Het begrip organische gebiedsontwikkeling werd in de afgelopen crisisjaren breed omarmd en is er veel over gediscussieerd. Wat echter lijkt te ontbreken in de literatuur is in hoeverre organische gebiedsontwikkeling in de praktijk is geïnstitutionaliseerd. Hier is tot nu toe maar één onderzoek naar verricht in Den Haag. Daarnaast blijft organische gebiedsontwikkeling in relatie tot krimpgebieden onderbelicht. In dit onderzoek zal gekeken worden naar een contrasterende context, namelijk Parkstad Limburg, een krimpregio. Er zullen zeven indicatoren, die organische gebiedsontwikkeling kunnen typeren, geanalyseerd worden middels een bureauonderzoek en een casestudie. In dit onderzoek wordt een database geanalyseerd en zullen interviews gehouden worden met verschillende actoren om de vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. De resultaten van dit onderzoek worden uiteindelijk vergeleken met het onderzoek in Den Haag.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen