Dertiende-eeuwse representaties van Aziatische hofcultuur. De Mongoolse hoven in de reisverslagen van Willem van Rubroeck en Johannes van Plano Carpini.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-06-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit artikel wordt er gekeken naar de representatie van de Mongoolse hoven door reizigers Willem van Rubroeck en Johannes van Plano Carpini. Middeleeuwse auteurs in de 12e en 13e eeuw besteedde veel aandacht aan hofculturen en voor de edelen werd hoofs gedrag een groter deel van hun zelfbeeld. Hoe er toen werd gekeken naar Aziatische hofcultuur is daarom interessant om te analyseren. Het artikel focust op drie aspecten van de representatie door de twee auteurs. Ten eerste de macht en rijkdom van de hoven. Ten tweede drinken, feesten en dineren aan de hoven. Als laatste zal worden gekeken naar religieuze rituelen en gebruiken. De belangrijkste conclusie is dat Rubroeck en Carpini op verschillende manieren vooral de ‘otherness’ en inferioriteit van de Mongoolse hoven in vergelijking met Europese hoven benadrukken, maar dat ze soms ook wat meer genuanceerd zijn. Ook bevindt het artikel verschillen in hun representatie van de hoven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation