Planologisch beheer in de stadsrandzone : Een onderzoek naar de mogelijkheden van een beheergericht beleid ter verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de stadsrandzone

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden van een beheergericht beleid ter verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de stadsrandzone. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: “In hoeverre kan een beheergericht beleid in de vorm van planologisch beheer bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in stadsrandzones?” De probleemstelling van dit onderzoek betreft het veelal ontbreken van ruimtelijk beleid voor stadsrandzones. Het ruimtelijke ordeningsbeleid heeft zich altijd gefocust op de stad of het (platte)land. Het gebied tussen stad en het (platte)land is als ruimtelijke categorie nooit object geweest van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Het gevolg hiervan is dat de stadsrandzone impliciet als expansiegebied voor de stad heeft gefungeerd. Ontwikkelingen waar de stad geen ruimte aan bood konden plaats krijgen in de stadsrandzone. Dergelijke gebieden zijn tot op zekere hoogte noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden. Maar uit een recentelijk onderzoek van Hamers et al. (2009) Blijkt dat de loyaliteit aan de markt wellicht te groot is geweest. Het onderscheidt tussen stad en land verwaterd door de veelheid van uiteenlopende en conflicterende functies. Stadsrandzones hebben hierdoor het imago van verrommeling. De open ruimte tussen verstedelijkte gebieden slipt dicht en de stadsrandzone verslechtert de toegankelijkheid naar het buitengebied. Gemeenten voeren veelal een gedoogbeleid in de stadsrandzone. Dit gedoogbeleid is mede de oorzaak geweest van de zojuist genoemde problematiek. Een gedoogbeleid houdt in dat zolang er geen voornemens zijn om een bepaald gebied te ontwikkelen tot stedelijk gebied, veel functies een plaats kunnen krijgen in de stadsrandzone. De stadsrandzone wordt zodoende gedomineerd door marktpartijen en gemeenten weten lang niet altijd wat hier allemaal gaande is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen