Een kwantitatief onderzoek naar de berichtgeving over zelfdoding van beroemdheden in verschillende Nederlandse kranten en Nederlandse online-only nieuwssites.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-04-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de verschillende manieren van berichtgeving over zelfdoding van beroemdheden tussen Nederlandse kranten en Nederlandse online-only nieuwssites. Aanleiding voor dit onderzoek, is het aantal zelfdodingen die al enkele jaren toeneemt in Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). De media kunnen een grote rol spelen bij de groei van dit aantal (World Health Organization, 2008). Met name het gebruik van sensatie kan ertoe leiden dat mensen gedrag uit de media gaan imiteren (Yip et al., 2006). Daarentegen kunnen preventiemaatregelen in de media het aantal zelfdodingen juist laten dalen (World Health Organization, 2008). Om die reden was het interessant om de mate van sensatie en preventie in verschillende Nederlandse kranten en Nederlandse online-only nieuwssites te analyseren. Aan de hand van een inhoudsanalyse is getracht een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Hierbij zijn er artikelen uit 23 populaire kranten, 23 kwaliteitskranten en 46 van online-only nieuwssites geanalyseerd. De conclusie van het onderzoek luidt dat de berichtgeving over zelfdoding van beroemdheden sensationeler is op online-only nieuwssites dan in kranten. Dit verschil in sensatie is niet te vinden tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. Verder is er geen verschil gevonden in de mate waarin populaire kranten, kwaliteitskranten en online-only sites preventieve maatregelen nemen tegen zelfdoding.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen