Arbeidsmigranten: Grensverleggend

Keywords
Thumbnail Image
Date
2012-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Migratie is binnen de Nederlandse samenleving een eeuwenoud gegeven. Met name na de Tweede Wereldoorlog is de omvang van deze groep mensen aanzienlijk toegenomen. Een specifieke vorm van migratie is de zogenaamde arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie is “het wegtrekken van groepen of individuen om werk te zoeken op een andere locatie ten behoeve van zijn / haar overlevingskans(en).” De groep buitenlandse werknemers die in de periode van 1946 tot 1990 naar Nederland zijn gekomen worden ook wel de ‘gastarbeiders’ genoemd. Met name mensen uit Turkije, Marokko en Zuid-Europa kwamen toentertijd naar Nederland om te werken. De groep die vanaf 1990 naar ons land is gekomen staat bekent als ‘arbeidsmigranten’ en is met name afkomstig uit Midden- en OostEuropese landen. Evenals bij de gastarbeiders is ook van de huidige groep buitenlandse werknemers een deel voornemens om in Nederland te blijven. Op het gebied van het huisvesten van arbeidsmigranten deden en doen zich vele misstanden voor, zoals onhumane huisvesting, huisjesmelkerij en onveilige onderkomen. Het huisvestingsvraagstuk ten aanzien van deze groep mensen staat binnen de Nederlandse samenleving over het algemeen niet hoog op de agenda. Ook niet bij maatschappelijke ondernemers zoals woningcorporaties. Een van de corporaties die zich echter wel bezighoudt met dit gegeven is Wonen Limburg. Dit onderzoek gaat nader in op de mogelijke rol die ook andere woningcorporaties in Nederland kunnen en / of moeten spelen met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten. Met behulp van een toetsingskader is onderzocht welke huisvestingsvarianten geschikt zijn voor het huisvesten van buitenlandse werknemers. De centrale vraag voor het onderzoek luidt gezien het voorgaande dan ook: “Welke rol is er weggelegd voor woningcorporaties ten aanzien van het huisvesten van arbeidsmigranten en welke factoren liggen hieraan ten grondslag?”
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen