Passanten in middelgrote stadscentra na COVID-19

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek bekijkt of het aantal passanten in bepaalde segmenten van middelgrote stadscentra is gestegen of gedaald. Hierbij wordt de situatie van vóór de uitbraak vergeleken met de huidige situatie. Hiervoor wordt gekeken naar de invloed van bepaalde kenmerken van segmenten op het aantal passanten, waarbij het coronavirus dient als interactie variabele. De data voor dit onderzoek is verzameld door enquêtes af te nemen in verschillende middelgrote stadscentra in Nederland, waarbij respondenten hun looproutes van die dag lieten intekenen. Door de looproutes digitaal in te tekenen is duidelijk geworden welke delen van binnenstad aantrekkelijk zijn voor passanten. Meerdere negatieve binomiale regressie analyses lieten zien dat factoren als de bereikbaarheid en diversiteit een positief effect hebben op het aantal passanten. Het winkeltype mode/luxe had het grootste positieve effect op het aantal passanten. Ook leegstand had een positief effect, terwijl zelfstandige winkelketens juist een negatief effect hadden op het aantal passanten. De resultaten lieten zien dat er geen significante verschillen aanwezig waren tussen de situatie vóór en ná de uitbraak van COVID-19. Dit betekent dat het coronavirus middels een interactie-effect geen invloed heeft op het aantal passanten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen