De invloed van concreetheid en details op het waarheidsoordeel

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-02-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek werd de invloed onderzocht van de concreetheid van verklaringen en de aanwezigheid en de relevantie van details op het oordeel van de ervaren waarheid. Dit werd onderzocht door participanten twaalf situatiebeschrijvingen met verklaringen te laten lezen, waarbij ze een waarheidsoordeel moesten geven op een schaal van 1 (zeker niet waar) tot 7 (zeker waar). Concreetheid bleek een positieve invloed te hebben op het waarheidsoordeel: concrete verklaringen werden als meer waar beschouwd dan abstracte verklaringen. Het toevoegen van details zorgde er niet voor dat een verklaring als meer waar werd ervaren. De relevantie van details speelde in zoverre een rol dat het toevoegen van irrelevante details er niet voor zorgde dat een concrete verklaring als minder waar werd ervaren dan een abstracte tegenhanger, maar wel dat deze niet langer als meer waar werd ervaren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren