Een kostelijk kleinood - Een onderzoek naar een chronometrie uit de na-middeleeuwse handschriftencollectie uit het Nijmeegse Albertinumklooster in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is een chronometrie afkomstig uit de na-middeleeuwse handschriftencollectie uit het Nijmeegse Albertinumklooster, nu gelegen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, onderzocht. Het handschrift is afkomstig uit 1799 en bevat een unieke tekst met eindtijdgerichte aspecten, die tot dusver onbekend is gebleven. Na een uitgebreide beschrijving van de fysieke aspecten van dit handschrift, volgt een grondige analyse van de werkwijzen die de schrijver hanteert. Daaruit blijkt dat hij allerlei gegevens manipuleert, om tot een sluitende theorie te komen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de context waarin het handschrift geschreven werd. Uit de analyse daarvan blijkt dat het handschrift dienst doet als een soort manifest, waarin de tanende macht van het katholieke geloof verdedigd wordt tegen de sociaal-politieke veranderingen aan het eind van de achttiende eeuw. Hierin zien we overeenkomsten met de retoriek zoals die nu gebruikt wordt door aanhangers van samenzweringstheorieën zoals QAnon.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation