“To change or not to change? That is the question.” In hoeverre merken consumenten logoveranderingen (geen, minimaal, substantieel) op en in hoeverre is er een effect van daadwerkelijke en waargenomen logoverandering op de merkattitude?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-01-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door middel van een experiment (n=105) is er onderzocht in hoeverre consumenten logoveranderingen opmerken. Daarnaast is er in een herhaalde metingen ANOVA gekeken naar het effect van daadwerkelijke (geen, minimaal (in kleur), substantieel (in kleur en vorm)) en waargenomen logoverandering op de merkattitude van een consument. Voor bedrijven en adverteerders is het van groot belang om op het bovenstaande een (eenduidig) antwoord te krijgen. Er is in dit onderzoek naar voren gekomen dat consumenten moeite hebben met het opmerken van logoveranderingen, vooral met het opmerken van minimale logoveranderingen. Vergeleken met een minimale logoverandering werd een substantiële logoverandering en een logo dat niet veranderd was beter opgemerkt. Daarnaast is er naar voren gekomen dat een daadwerkelijke logoverandering (geen, minimaal, substantieel) voor geen verandering in merkattitude zorgt. Tot slot werd er v! erwacht d at hoe groter de waargenomen logoverandering was, hoe negatiever de merkattitude zou worden. Deze hypothese werd deels bevestigd. Participanten die logo’s als niet veranderd waarnamen, hadden een iets negatievere merkattitude (t2 ten opzichte van t1) na het zien van de logo’s dan de participanten die logo’s als minimaal veranderd hadden waargenomen. Die waarneming leidde tot een iets positievere merkattitude. Door dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat niet alle logoveranderingen opgemerkt worden door consumenten. Daarnaast is gebleken dat hoe groter de logoverandering is, hoe beter dit opgemerkt wordt. Een minimaal veranderd logo werd niet het beste opgemerkt en de consument had hierbij langer de tijd nodig om deze verandering waar te nemen en te kunnen beschrijven. Echter, consumenten creëerden uiteindelijk wel een iets positievere merkattitude als een logoverandering als minimaal veranderd werd waargenomen. Het is alleen nu de vraag hoe bedrijven hun verand! erde merk logo als minimaal veranderd kunnen laten waarnemen door hun consumenten. Een verandering moet niet te klein zijn waardoor consumenten denken dat er niks veranderd is, maar de verandering moet ook niet te groot zijn waardoor consumenten denken dat het logo substantieel veranderd is. Vervolgonderzoek met bijvoorbeeld een eye-tracking methode moet uitwijzen wanneer een consument precies een logoverandering opmerkt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren