Toerisme in je stad: genot of belemmering? Een onderzoek naar de invloed van het wonen in front- of back regio’s op attitudes ten aanzien van toerisme in Vlissingen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis wordt onderzoek gedaan naar de invloed van het wonen in front- of back regio’s op attitudes over toerisme. In toeristische gebieden ondervinden inwoners zowel positieve als negatieve effecten van toerisme. Door deze effecten ontwikkelen zij attitudes over toerisme. Een attitude is een waardetoekenning die een groep of individu aan een bepaalt object, in dit geval toerisme, toekent (Maio & Haddock, 2009). Attitudes kunnen positief, negatief of neutraal zijn en ze kunnen bepaalde intensiteiten hebben. Door allerlei toeristische activiteiten en evenementen is een toeristische regio continu aan verandering onderhevig (Pacione, 2009). Daarnaast kan door toerisme en de bijbehorende citymarketing de authenticiteit van een stad veranderen. Een bijkomend positief effect van toerisme is dat een regio en ook de inwoners veel geld kunnen verdienen aan het toerisme. Zij zijn dan in zekere mate afhankelijk van toerisme. Daarnaast kunnen effecten van toerisme ook verschillend zijn voor verschillende geografische lokaties binnen een toeristische regio. Zoals eerder gezegd zijn de effecten die inwoners van toerisme ervaren van invloed op de attitudes die zij over toerisme hebben.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen