De ontbrekende schakel in de woonvoorziening voor ouderen. Een evaluatief onderzoek naar verschillende woonvormen voor ouderen tussen het volledig zelfstandig thuis wonen en het verpleegthuis

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-09-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de masterthesis ‘De ontbrekende schakel in de woonvoorziening voor ouderen: Een evaluatief onderzoek naar verschillende woonvormen voor ouderen tussen het volledig zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis.’ Worden verschillende alternatieve woonvormen voor ouderen beoordeeld aan de hand van een middels wetenschappelijke literatuur opgesteld beoordelingskader, die de doeltreffendheid, doelmatigheid en mate van betrokkenheid van burgers en gemeente meet. De belangrijkste bevinding is dat vooral het sociale aspect een grote rol speelt bij de beoordeling van een woonvorm. Ook komt uit dit onderzoek naar voren dat er niet een specifieke nieuwe woonvorm de oplossing gaat zijn tegen de woonproblematiek, maar dat een combinatie van allerlei vormen het beste zal uitpakken. Het is per persoon afhankelijk welke woonvorm het meest geschikt is. Bij behoefte aan saamhorigheid zijn gemeenschappelijke woonvormen geschikt, bij de behoefte in de eigen omgeving te blijven wonen kan een (pré)mantelzorgwoning een oplossing bieden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation