Succesfactors for Entrepreneurial Behavior in Social Enterprises

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-03-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie werd uitgevoerd om bij te dragen aan de theorie over sociale ondernemingen door inzicht te verschaffen in de succesfactoren van ondernemend gedrag. Er werden drie soorten effecten op ondernemersgedrag geïdentificeerd: relationeel kapitaal van de belegger, risicobereidheid en sociaal kapitaal, beide van de sociale ondernemer. De onderzoeksvraag was: 'Welke complementaire condities zijn verbonden met het succes of falen van ondernemersgedrag van sociale ondernemers'. Elf sociale ondernemers met winstoogmerk hebben uiteindelijk deelgenomen aan interviews en aanvullende gegevens over hun zaken zijn verzameld. Met gebruik van csQCA, zijn twee wegen naar succesvol ondernemend gedrag van sociale ondernemers in Nederland geïdentificeerd. De resultaten tonen aan dat de sociaal ondernemer met een hoge risicobereidheid en een hoog sociaal kapitaal of beter, en een belegger met een hoog relationeel kapitaal, zijn succesfactoren voor ondernemend gedrag. Vervolgens werden mogelijke verklaringen voor deze routes gegeven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen