Van het Schavot naar de Cel. De veranderende blik op criminaliteit in het arrondissement Eindhoven in de negentiende eeuw.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met de bezetting en inlijving van Nederland onder Napoleontisch Frankrijk tussen 1810-1813 werden er significante wijzigingen doorgevoerd in het rechtssysteem met als doel deze te centraliseren. Daarnaast ontwikkelde zich door Verlichtingsideeën een nieuwe kijk op de criminaliteit. De combinatie van institutionele hervormingen en een veranderend beeld van strafrecht heeft invloed gehad op de veroordeling van criminelen, waar in dit onderzoek naar wordt gekeken. Dit wordt gedaan middels een combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van vonnissen, voltrokken in de arrondissementsrechtbank te Eindhoven. De belangrijkste bevinding die aan de hand van dit onderzoek getrokken kan worden, is dat er een ontwikkeling van een mildere (‘verlichte’) blik naar (bepaalde vormen van) misdaad leek op te treden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation