Gesture Based Image Segmentation

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2009-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Automatische beeldsegmentatie is een belangrijk onderzoeksveld waar in het kader van computer vision en kunstmatige intelligentie veel onderzoek naar is gedaan. Het herkennen en onderscheiden van beeldonderdelen is een vaardigheid die men al van geboorte lijkt te bezitten. Om deze eigenschap te genereren met behulp van computers is de afgelopen decennia een uitdaging gebleven. Naast de reguliere problemen die zich in het dagelijks leven voordoen bij beeldsegmentatie (bijvoorbeeld occlusie) zijn er ook de problemen ten aanzien van de eigenschappen van digitale afbeeldingen. Digitale afbeeldingen zijn opgemaakt uit pixels en afhankelijk van het detailniveau kan een beeld daardoor korrelig lijken. Hierdoor zijn de overgangen tussen de objecten onduidelijk. In deze scriptie wordt een onderzoek beschreven waarmee onderzocht wordt of het mogelijk is om met behulp van pengebaren het proces van beeldsegmentatie te vergemakkelijken. Aan een groep personen is gevraagd om met de pen een of meer belangrijke objecten in plaatjes aan te duiden. Er wordt in dit onderzoek in kaart gebracht: (i) welke pengebaren mensen gebruiken voor het aanduiden van objecten en (ii) hoe deze gebaren gebruikt kunnen worden om automatische beeldsegmentatie te simplificeren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen