Anders en gewoon hetzelfde. Identiteit, strategie en belangen van het COC 1946 - 1971.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-07-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland is een van de landen waar de strijd voor acceptatie van homoseksualiteit een lange traditie kent. Sommigen stellen zelfs dat Nederland een voortrekkersrol heeft op het gebied van gelijkstelling van homo’s en hetero’s, met als voorbeelden het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht in 2001 en de invoering van het duo-moederschap in 2014. De vereniging die jarenlang heeft gestreden voor deze en vele andere veranderingen is de Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC. Om haar doelen na te streven gebruikte deze vereniging het tijdschrift als belangrijkste communicatiekanaal en discussieplatform. Hoe er over homo’s werd gedacht door de tijd heen komt terug in de artikelen in de tijdschriften van het COC. De tijdschriften zijn daarom in historisch opzicht een zeer waardevolle bron om de geschiedenis van de homobeweging te bestuderen. Het interessante aan het tijdschrift van het COC is dat het is opgericht in de jaren ’40, een tijd waarin homoseksualiteit in Nederland door het grootste gedeelte van de maatschappij niet geaccepteerd werd en waarin homoseksualiteit in sommige gevallen zelfs strafbaar was. Het COC en de redactie van het tijdschrift moesten dus leren opereren in een vijandelijke samenleving, met inachtneming van de op dat moment geldende normen, waarden, regels en wetten. Gelukkig voor veel homo’s – en voor het COC – is door de seksuele revolutie en de ontzuiling, de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland sterk toegenomen. Voor het COC betekende dat echter ook dat ze moest reageren op deze ontwikkelingen en de veranderende opinie over homoseksualiteit. Wat voor identiteit moest het COC uitdragen? Wat zijn de belangen die het COC in deze tijdsperiodes nastreeft? Wat voor strategie gebruikt het COC om deze belangen te realiseren? Hoe houden deze belangen verband met de houding van de maatschappij over homoseksualiteit? In dit onderzoek worden deze vragen beantwoord en wordt de koers van het COC vanaf de jaren ’40 tot en met de jaren ’70 geanalyseerd aan de hand van artikelen uit de tijdschriften van het COC.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation