Het ongrijpbare grijpbaar? Een onderzoek naar de politieke percepties van publieke belangen tussen 1948 en 1982.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-04-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de identificatie van de politieke percepties van publieke belangen tussen 1948 en 1982 in relatie tot het industriebeleid. In een aantal relatief recente onderzoeksrapporten is aandacht gevraagd voor (het borgen van) publieke belangen. Tegelijkertijd is het aanwijzen van publieke belangen volgens de WRR en de SER een 'politieke keuze', ingegeven door de heersende maatschappelijke en politiek-ideologische opvattingen. Hierdoor zijn publieke belangen 'inherent dynamisch', zoals ook de rol van de overheid binnen de economie aan verschuivingen onderhevig is. De overheid dient zich bij de (hernieuwde) vaststelling en identificatie van publieke belangen – zo stelt de SER – 407rekenschap te geven van eerdere historische keuzes. Wat deze eerdere historische keuzes zijn geweest, blijft in de huidige literatuur echter onbeantwoord. Dit onderzoek strekt ertoe deze leemte op te vullen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation