Het perfecte plaatje: het effect van logoverandering en de rol van productbetrokkenheid hierbij.

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2022-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bedrijven kunnen diverse redenen hebben om het logo te veranderen. Deze logoveranderingen kunnen effecten teweegbrengen bij de consument, zoals een verandering in de merk- en logoattitude. Het is van belang dat er bewust nagedacht wordt over de vraag op welke manier de logoverandering het meest effectief ingezet kan worden. In dit experiment is onderzocht wat de invloed is van de mate van logoverandering (geen, klein, substantieel), de mate van blootstelling (1 keer, 3 keer) en de rol die productbetrokkenheid (laag of hoog) hierbij heeft op de merkattitude, logoattitude en koopintentie van de Nederlandse consument. Er werd een online experiment (n = 167) opgezet waarbij de proefpersonen werden verdeeld over zes groepen. De proefpersonen werden blootgesteld aan één niveau van logoverandering en kregen de logo’s één of drie keer te zien. De logo’s van Pepsi en Fanta behoorden tot de categorie lage productbetrokkenheid en de logo’s van Ford en Citroën behoorden tot de categorie hoge productbetrokkenheid. Uit de resultaten bleek dat zowel kleine- als substantiële logoveranderingen geen effect hadden. Tevens bleek er geen interactie-effect tussen logoverandering en productbetrokkenheid te zijn. De mate van blootstelling had geen invloed op de merkattitude, logoattitude en koopintentie. Hierdoor kon er geen bewijs geleverd worden voor het mere exposure effect. Productbetrokkenheid bleek wel van invloed te zijn geweest op de attitude jegens het logo. Logo’s met een lage productbetrokkenheid hadden een positievere logoattitude ten opzichte van logo’s met een hoge productbetrokkenheid. De resultaten uit het huidige onderzoek impliceren dat kleine- en substantiële logoveranderingen geen invloed hebben op de consumentenresponse en dat de mate van blootstelling eveneens geen invloed hierop heeft. Alhoewel productbetrokkenheid niet direct een rol speelt bij de mate van logoverandering, heeft het wel invloed op de attitude jegens het logo.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren