Beleving en diversiteit: de sleutel tot succes? Een onderzoek naar de invloed van beleving en diversiteit op hetfunctioneren van winkelgebieden in Oost-Nederland en de Randstad.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-04-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Veel binnensteden stonden de afgelopen jaren onder druk als gevolg van terugvallende bezoekersaantallen, met als gevolg dalende bestedingen. Hierdoor nam het aandeel leegstaande panden sterk toe sinds het crisisjaar 2008. In reactie op deze ontwikkelingen zijn vanuit verschillende hoeken voorstellen en suggesties gedaan om de vitaliteit van binnensteden te vergroten. Deze voorstellen hadden vaak betrekking op het vergroten van de belevingswaarde, al dan niet in combinatie met diversificatie van het aanbod (meer horeca en voorzieningen, verschillende typen winkels). Of deze strategieën en oplossingsrichtingen daadwerkelijk effectief zijn gebleken, is evenwel niet duidelijk en in dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op deze vraag.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen