De Relatie tussen Maternale Stress en Temperament en de Rol van Geslacht

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de samenhang tussen prenatale- en postnatale stress bij de moeder, het geslacht en het temperament van het kind. De 166 deelneemsters vulden na 26 weken zwangerschap en 4 maanden na de bevalling de Perceived Stress Scale (PSS) in. Zes maanden na de geboorte rapporteerden zij het temperament via de Infant Characteristics Questionnaire-6 months form (ICQ-6) en 24 maand na de geboorte via de Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ). De subschalen negatief affect en effortful control worden bekeken. Prenatale- en postnatale stress lijken significant samen te hangen met temperament. Moeders met veel prenatale- en/of postnatale stress rapporteerden een hogere mate van negatief affect en een lagere mate van effortful control bij hun kind. Moeders met veel postnatale stress rapporteerden ook een moeilijker temperament op de ICQ-6 dan moeders met minder postnatale stress. Tussen geslacht en temperament werd geen significante samenhang gevonden. Ook de interactie tussen geslacht en prenataleen postnatale stress bleek geen significant effect te vertonen op temperament. De resultaten zijn echter niet overtuigend. Concluderend blijkt uit het huidige onderzoek dat prenatale- en postnatale stress bij de moeder mogelijk een rol speelt in de ontwikkeling van het temperament van het kind, onafhankelijk van het geslacht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme