De invloed van CLS op het veiligheidsbewustzijn van werknemers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2016-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Veiligheid op de operationele werkvloer is van groot belang ten eerste voor het welzijn van de werknemers en ten tweede voor de organisatie zelf, die geen slechte naam wil krijgen als gevolg van veel bedrijfsongevallen. Desondanks blijft het onderzoek naar de maatregelen om de veiligheid te verbeteren gering, met name op het gebied van management en communicatie. Managers zijn degenen die de organisatiewaarden, waaronder het waarborgen van veiligheid, naar hun werknemers communiceren. Het is daarbij van belang dat managers weten hoe ze het veiligheidbewustzijn van hun werknemers in de hand kunnen helpen, om vervolgens ongevallen te verminderen. In het huidige onderzoek is door middel van een regressieanalyse getoetst in hoeverre de communicatieve leiderschapsstijl van een leidinggevende van invloed is op het veiligheidsbewustzijn van werknemers. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen een ondersteunde stijl (supportiveness) en een precieze stijl (preciseness). De resultaten toonden aan dat supportiveness geen significante invloed heeft op veiligheidsbewustzijn. Preciseness, aan de andere kant, vertoonde wel een significante relatie met veiligheidsbewustzijn. Managers zouden op basis van deze uitkomsten de veiligheid van hun organisatie kunnen verbeteren door de regels en procedures aangaande veiligheid op een duidelijke en precieze manier naar hun werknemers te communiceren. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het effect van andere communicatiestijlen op veiligheidsbewustzijn. Bovendien is het van belang om onderzoek te doen naar de onderdelen en uitingen die vorm geven aan een precieze communicatiestijl.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren