Lesbische Sappho op Attische symposia.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sappho’s liederen werden ook gezongen in het klassieke Athene, maar deze liederen waren in het Lesbisch. Het Lesbisch is het dialect dat op het eiland Lesbos, waar Sappho vandaan kwam, werd gesproken. Deze scriptie onderzoekt of er Attische versies van de liederen zouden kunnen hebben bestaan, aangezien het Lesbisch niet gesproken werd in het klassieke Athene. Vijf gedichten zijn omgezet naar het zuiver Attisch. Hierna zijn alle woorden gedetermineerd en is het zuiver Attische woord genoteerd. Het metrum is ook bepaald en er is aangegeven wanneer de zuiver Attische versie metrisch niet klopt met de Sapphische strofe. Dan volgt er een analyse waarin staat wat er is aangepast in de zuiver Attische versie. Voor de verzen die metrisch niet kloppen, is er een kloppende teksteditie gemaakt. De conclusie is dan ook dat een Attische versie mogelijk is, aangezien de aanpassingen die gemaakt moeten worden, niet erg ingrijpend zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren