Regionale accenten in landelijke marketing: congruerende Nederlandse accenten toepassen in advertenties

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederlandse accenten in een advertentie kunnen d.m.v. het activeren van een stereotype een grote rol spelen in hoe een potentiële consument tegen een advertentie aankijkt. Het Standaard Nederlands (SN) accent wordt hierbij gezien als het geprefereerde accent in Nederland, maar het is ook mogelijk om d.m.v. een regionaal accent en een congruerend product een positieve attitude te creëren. Uit onderzoek van Hendriks, Van Meurs & van der Meij (2015) bleek dat advertenties met een congruerend accent positiever werden beoordeeld dan advertenties met een incongruent accent. Om te onderzoeken of congruente Nederlandse accenten in combinatie met een congruent Nederlands product ook positief kunnen werken, is een 2x4 tussenproefpersoonsexperiment uitgevoerd waarbij vier variabelen zijn gemeten: attitude t.o.v. de advertentie, attitude t.o.v. het product, merkherinnering en aankoopintentie. In dit experiment beoordeelden de participanten eerst een controle advertentie en daarna de congruerende of niet-congruerende Noordelijke of Zuidelijke advertentie. Om Noordelijke en Zuidelijke stereotypen op te wekken is er gebruik gemaakt van een afbeelding als stimulansmateriaal, op deze manier wordt het effect van de aanwezige of afwezige congruentie tussen de advertentie en het accent gemeten. Voor attitude t.o.v. de advertentie bleek dat het Noordelijk accent beter ingezet kan worden bij een congruerend Noordelijk merk dan bij een Zuidelijk associaties opwekkend merk. Ditzelfde congruerende interactie-effect was ook te zien voor de aankoopintentie van de congruente Zuidelijke advertentie, maar niet voor de congruente Noordelijke advertentie. De merkherinnering was het hoogst bij het Noordelijke merk. Over de attitude t.o.v. het product konden geen conclusies getrokken worden. Een congruerend Nederlands accent en product toepassen in een advertentie kan dus voor de attitude t.o.v. de advertentie, aankoopintentie en merkherinnering tot positieve uitkomsten leiden, maar niet in alle situaties.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren