De invloed van politieke identiteit en mate van groepsidentificatie op het accepteren van argumenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de invloed van de cognitieve processen motivated reasoning en classical reasoning, centraal. De invloed van deze processen worden vergeleken om te begrijpen hoe mensen argumenten accepteren of afwijzen. De studie hanteert een kwantitatieve methode, met een quasi-experimenteel design, waarin met behulp van een online vragenlijst het acceptatieniveau van pro- en contra-klimaatargumenten wordt gemeten. De resultaten tonen aan dat zowel progressieve als conservatieve individuen een significant hoger acceptatieniveau hebben voor pro-klimaatargumenten dan voor contra-klimaatargumenten. De mate van groepsidentificatie bleek geen modererende factor te zijn, wat benadrukt dat mensen argumenten op een rationele en onbevooroordeelde manier verwerken, los van hun politieke affiliatie. De bevindingen tonen aan dat politieke identiteit niet leidt tot motivated reasoning in de context van klimaatgerelateerde argumenten binnen de Nederlandse populatie. Dit benadrukt de rol van rationele informatieverwerking, ofwel classical reasoning, bij het accepteren van complexe klimaatgerelateerde argumenten in Nederlandse context.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren