Sponsorvermelding in Red Bull merkadvertenties Een onderzoek naar de invloed van sponsorvermelding in Red Bull merkadvertenties op de merkattitude en koopintentie van Red Bull

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2018-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat het effect is van verschillende type sponsorvermeldingen in Red Bull merkadvertenties op de merkattitude en koopintentie van Red Bull. Daarnaast werd gekeken welke rol de ervaren fit en de attitude ten opzichte van het sponsoronderwerp hierbij speelden. Mensen tussen de 16 en 33 jaar (n = 102) werden random blootgesteld aan een merkadvertentie zonder sponsorvermelding, een merkadvertentie met een niet-congruente sponsorvermelding of een merkadvertentie met een congruente sponsorvermelding. Hierna volgde een vragenlijst. Uit de resultaten kwam naar voren dat blootstelling aan een merkadvertentie met een congruente sponsorvermelding – indirect via de ervaren fit – leidt tot een positievere merkattitude en grotere koopintentie (in vergelijking tot blootstelling aan een merkadvertentie met een niet-congruente sponsorvermelding). De attitude ten opzichte van het sponsoronderwerp speelde hierbij geen rol.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen