Invloed van Betrokkenheid en Visuele Framing op de Intentie tot Gedragsverandering

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Figuren zoals grafieken worden veelal gebruikt in verschillende vormen van hedendaagse visuele communicatie. Het gebruik van grafieken is al vaker bestudeerd, echter is er nog weinig onderzoek gedaan naar variabelen die mogelijk leiden tot gedragsverandering na het zien van grafieken. In deze studie is gekeken naar het effect van ‘betrokkenheid’ en ‘visuele framing’ op de intentie tot gedragsverandering, in het domein van vleesconsumptie. Een experiment is uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst. Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van een 2x2 tussenproefpersoon-ontwerp met de onafhankelijke variabelen betrokkenheid (hoog en laag) en visuele framing (neutraal en overdreven). De afhankelijke variabele is de variabele intentie tot gedragsverandering. Respondenten kregen willekeurig in de online vragenlijst een neutrale of overdreven (gemanipuleerde) grafiek te zien. Vervolgens beantwoorden de respondenten vragen over het effect dat de grafieken hebben op hun intentie tot gedragsverandering. Respondenten werden achteraf, na het invullen van vragen over betrokkenheid en het afronden van de vragenlijst, ingedeeld in hoog of laag betrokken. Resultaten toonden een significant effect van betrokkenheid op de intentie tot gedragsverandering. Respondenten die hoog betrokken waren hadden een sterkere intentie tot gedragsverandering dan respondenten die laag betrokken waren. Verder toonden de resultaten geen significant effect van visuele framing op de intentie tot gedragsverandering. Respondenten gaven, na het zien van de neutrale of overdreven grafiek, gemiddeld niet anders antwoord op de vragen over de intentie tot gedragsverandering. Tot slot werd er getoetst op een interactie-effect tussen de variabelen ‘betrokkenheid’ en ‘visuele framing’ maar de resultaten lieten zien dat er geen interactie-effect bestaat. Al met al draagt dit onderzoek bij aan de wetenschappelijke literatuur omtrent visuele communicatiewetenschap.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren