1Het Bevorderen van Bevlogenheid bi j een Medisch Dienstverlenend Bedrijf D e R elatie van Taakeisen, Autonomie en Sociale S teun met Bevlogenheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen de huidige studie werd de relatie van taakeisen (demands) en energiebronnen (resources) met bevlogenheid onderzocht onder werknemers in een profit bedrijf binnen de medische dienstensector, met als doel hier inzicht te verkrijgen in antecedenten van bevlogenheid. De bestudeerde resources waren hiervoor autonomie en sociale steun, de demands waren werktempo/werkhoeveelheid en fysieke belasting. Data verzameling vond plaats middels afname van een online vragenlijst, waarbij schalen gebruikt werden uit bestaande vragenlijsten (VBBA en UBES). 100 werknemers participeerden aan het onderzoek. Om voldoende power te realiseren werd het model naderhand aangepast en werd de variabele fysieke belasting niet langer getoetst. Na een hiërarchische, meervoudige regressieanalyse bleek dat autonomie een significant, positief effect heeft op bevlogenheid, en dat dit effect positief gemodereerd wordt door werktempo/werkhoeveelheid. Geen significant effect werd gevonden voor sociale steun op bevlogenheid. Vervolgonderzoek zal de rol van sociale steun en die van de modererende rol van demands op resources verder moeten bestuderen. Aan de hand van de bevindingen werden er tenslotte praktische aanbevelingen gedaan voor het bedrijf. Keywords: bevlogenheid, verzuim, autonomie, sociale steun, werktempo, werkhoeveelheid, Job Demands-Resources Model, medische dienstverlening
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme