De rol van logocomplexiteit & producttype: Onderzoek naar de invloed van logocomplexiteit met betrekking tot informationele versus transformationele producttypen op de productattitude en logo appreciatie van consumenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het effect van logo’s op consumenten en de rol die de mate van logocomplexiteit hierin vervult, is een onderwerp waar tot op heden relatief weinig onderzoek naar is verricht. Met name de rol van logocomplexiteit in combinatie met verschillende producttypen is tot op heden onderbelicht gebleven. Dit onderzoek heeft getracht om, middels een experiment, meer inzicht te bieden op dit gebied door de invloed van logocomplexiteit (hoge versus lage logocomplexiteit) in combinatie met producttype (transformationeel versus informationeel) op de productattitude en logo appreciatie van consumenten in kaart te brengen. Er is daarnaast onderzocht in hoeverre en op welke wijze de mate van merkbewustzijn hierbij een rol speelt. Het onderzoeksontwerp dat in het kader van dit onderzoek werd gehanteerd, was een 2 (logocomplexiteit) x 2 (producttype) tussenproefpersoonontwerp. Er participeerden in totaal 137 proefpersonen aan dit onderzoek waarbij iedere proefpersoon aan één van de vier condities, namelijk een mate van logocomplexiteit (hoog versus laag) in combinatie met een producttype (informationeel versus transformationeel), werd blootgesteld. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: ‘Wat is de rol van logocomplexiteit op de beoordeling van consumenten met betrekking tot informationele en transformationele producten?’ Er is aan de hand van variantie-analyses aangetoond dat zowel de logocomplexiteit als het producttype, afzonderlijk van elkaar, van invloed zijn op de productattitude van consumenten. Een lage mate van logocomplexiteit heeft namelijk een gunstig effect op de productattitude. Daarnaast resulteert een transformationeel product in een positievere productattitude bij consumenten. Er is bij het effect van de logocomplexiteit en het producttype op de productattitude echter geen sprake van een interactie. In tegenstelling tot de productattitude, is gebleken dat de logo appreciatie niet wordt beïnvloed door de logocomplexiteit, noch door het producttype. Er is ten slotte middels variantie-analyses en regressie-analyses aangetoond dat de mate van merkbewustzijn geen modererende of mediërende rol vervult.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren