Samenwerken aan de grens: groen geluk? Over de invloed van INTERREG op de organisatiestructuur van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door het afstaan van steeds meer centrale bevoegdheden door de Nederlandse overheid, hebben decentrale bestuurders de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking de laatste decennia zien vergroten. Sindsdien worden in grotere mate zowel fysieke als sociale regionale kenmerken meegenomen in het uit te stippelen beleid. Er wordt minder op afstand bestuurd, en meer vanuit de regio zelf. Tegelijkertijd is het besef ontstaan dat zowel fysieke als sociale regionale kenmerken vaak niet ophouden aan de staatsgrens. Mede hierdoor is grensoverschrijdende samenwerking de laatste decennia geïnstitutionaliseerd in een meerdere lagen structuur van beleidsvoering in de grensgebieden. Het proces dat grensoverschrijdende samenwerking verweven is geraakt in de dagelijkse beleidsvoering van bestuursorganen heeft enkele tientallen jaren geduurd. Mede dankzij de steun van de Europese Commissie hebben grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden de kans gekregen om daadwerkelijk grensoverschrijdende projecten te realiseren. Het belangrijkste middel kwam vanuit Europa: INTERREG, een subsidieprogramma waarmee werd gestart in 1989 ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking met als uiteindelijke doel de Europese cohesiegedachte te bevorderen. Om een beter beeld te krijgen van de invloeden van het INTERREGprogramma, is in dit onderzoek de invloed van INTERREG op de organisatiestructuur van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden onderzocht. De hoofdvraag is of de organisatiestructuur van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband veel aan verandering onderhevig is geweest als gevolg van de invoering van INTERREG?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen