Representaties van een usurpator: Heraclius en de Byzantijns-keizerlijke iconografie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit werkstuk wordt de usurpatie van de Byzantijnse keizer Heraclius (610-641) geanalyseerd aan de hand van iconografische bronnen. Laatantieke usurpatie is een veelbeschreven fenomeen maar er is in de historiografie zelden gekeken naar de iconografie van usurpatoren. In dit werkstuk wordt aangetoond dat iconografie een nuttige bron kan vormen voor het bestuderen van het fenomeen van de laatantieke usurpatie. De academische disciplines van de numismatiek en (kunst)geschiedenis werken op dit moment nog te weinig samen om een onderzoeksveld te creëren waarin numismatische gegevens ook door (kunst)historici worden meegenomen in iconografische analyses. Vervolgonderzoek zou daarom het algehele ‘iconografische programma’ van een usurpator moeten analyseren om meer inzicht te kunnen krijgen in het legitimeringsproces van een usurpator. Heraclius’ iconografische vernieuwing als usurpator bereikte haar waarschijnlijke doel, namelijk het communiceren van zijn dynastieke ideologie richting het volk van Constantinopel. Heraclius bereikte het belangrijkste als usurpator, een positie als legitieme en geaccepteerde keizer en, voor hem en het volk van Constantinopel, een vooruitzicht op een stabiele keizerlijke dynastie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation