Literatuuronderzoek door middel van netwerkanalyse.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit artikel is onderzoek gedaan naar de bestaande kennis over de effecten die het gebruik van online communicatie tussen arts en patiënt kan hebben op de gezondheidszorg. Daarnaast is onderzocht hoe naar dit onderwerp onderzoek is gedaan. Er is gekozen voor dit onderwerp omdat er al veel onderzoek is gedaan naar dit onderwerp, maar onbekend is hoe de uitkomsten van de verschillende onderzoeken zich tot elkaar verhouden. Zo is er enerzijds sprake van overlap tussen de resultaten uit de verschillende onderzoeken. Anderzijds spreken de resultaten van de verschillende onderzoeken elkaar soms tegen. Een verklaring voor deze nog onbekende relatie tussen de verschillende onderzoeken is dat de opkomst van de online communicatie en de sociale media in de gezondheidscommunicatie een relatief recente ontwikkeling is. Om een duidelijk beeld te krijgen van de relatie tussen de resultaten uit de verschillende onderzoeken, is in dit artikel een systematisch literatuuronderzoek gedaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren