Water binnen het stedelijk ontwikkelingsproces : Onderzoek naar de onderhandeling tussen gebiedsontwikkelaars en Waterschappen over ruimtelijke ontwikkelingen waarin waterveiligheid een belangrijke rol speelt

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-12-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afstemming tussen waterbelangen en andere ruimtelijk belangen blijkt op dit moment vaak nog erg beperkt. Waterbelangen worden vaak beschouwd als een obstakel in de ruimtelijke planvorming en komen vaak pas in de bestemmingsplanfase aan de orde. Afstemming blijkt dan niet eenvoudig. Moeizame en tijdrovende onderhandelingen zijn hiervan het gevolg. Er zijn verschillende studies gedaan naar de interactie tussen Waterschappen en gebiedsontwikkelaars. Er is echter beperkt onderzoek gedaan naar de manier waarop de werkelijke afstemming van de belangen tussen Waterschappen en gebiedsontwikkelaars plaatsvindt. Voor dit onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd: Verbeteren van de samenwerking tussen Waterschappen en gebiedsontwikkelaars, door succes- en faalfactoren te onderzoeken die van invloed zijn op de onderhandeling over invulling van ruimtelijke aspecten waar water een belangrijke rol speelt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen