Een vruchtbaar toekomstperspectief? Meervoudig langetermijndenken als mogelijke systeemverandering binnen het grondwaterbeleid in de Brabantse Wal

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De droge zomers van de afgelopen jaren hebben de verdrogingsproblematiek aan het licht gebracht, waardoor overheden in hun beleidsvisies gebiedsgerichte, integrale en structurele maatregelen zijn gaan onderschrijven. Dit roept de vraag op onder welke condities het mogelijk zal zijn voor beleidsmonopolies om een radicale verandering richting meervoudig langetermijndenken te maken om in lijn te zijn met deze gestelde verwachtingen. Dit onderzoek bestudeert de factoren die een toekomstige grootschalige beleidssysteemverandering kunnen verklaren, waarbij het beleidsmonopolie omtrent grondwaterbeleid in de regio Brabantse Wal centraal staat. De volgende vier factoren, zowel verhinderende als stimulerende, zijn bestudeerd: een stabiel beleidsmonopolie, beperkte rationaliteit, hiërarchische inmenging en strategisch gebruik van externe gebeurtenissen. Uit het onderzoek komt naar voren dat een zeer stabiel beleidsmonopolie door de inkapseling van discussies in een overlegstructuur zorgt voor incrementele processen, terwijl de centrale organisaties eveneens radicale verandering pogen te veroorzaken door te lobbyen bij hogere besluitvormingsorganen. De formulering van meervoudige langetermijndoelen komt naar voren in hun externe praktijken, terwijl hun interne praktijken een incrementeel karakter tonen. Daarmee toont deze thesis aan dat radicale veranderingen niet alleen het resultaat zijn van inzet van buitenstaanderspartijen, maar dat het eveneens door centrale partijen zelf kan worden nagestreefd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation