Het effect van participatie tijdens de kennisproductie op de kwaliteit van een integrale afweging van milieueffecten : Een onderzoek naar de kennisbehoeften en waardering bij het integraal afwegen van milieueffecten onder de IPPC-richtlijn tussen de overheid, de industrie en de belangenorganisaties en de mogelijke interventie van participatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze thesis is gericht op het vraagstuk rondom de kenniswaardering en behoeften bij het integraal afwegen van milieueffecten binnen de vergunningverlening van IPPC-bedrijven. Door middel van een breedte- en diepteonderzoek is er een casestudy uitgewerkt met de bedrijven Nuon en het AEB. Hierbij is er door middel van de literatuur van Cash et al. over effectieve kennis en de literatuur over sociale robuustheid een analyse van het vraagstuk uitgevoerd. Hierbij stond de mogelijke interventie rol van participatie binnen de kennisproductie centraal. Door middel van de literatuur van Hage et al. is er betekenis gegeven aan de definitie van participatie. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat participatie tussen de kenniswerelden industrie, overheid en belangenorganisaties ten tijden van de kennisproductie de sociale robuustheid van de kennis vergroot. Dit omdat de leegte op het gebied van de motiveringsmogelijkheden wordt gedicht door het creëren van saillante, betrouwbare en legitieme kennis.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen