Van betalingsachterstand tot gedwongen woningverkoop

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland is de situatie op de koopwoningenmarkt in de afgelopen jaren verslechterd. Een indicatie die vaak gebruikt wordt om de problematiek op de woningmarkt te analyseren is het aantal woningen dat op een executieveiling wordt verkocht. Dit aantal wordt vaak gelijkgesteld aan het aantal gedwongen woningverkopen. Vereniging Eigen Huis vroeg zich af of dit wel terecht was. In dit onderzoek wordt een gedwongen woningverkoop gedefinieerd als een verkoop waarbij het initiatief van de verkoop geheel of gedeeltelijk bij de hypotheekverstrekker ligt. Het vermoeden was dat er zeker door de verslechterde marktomstandigheden meer gedwongen woningverkopen zouden zijn dan alleen het aantal dat via deze veilingen werd verkocht. Dit was echter moeilijk om aan te tonen omdat er buiten de executieveilingen geen andere gedwongen woningverkopen als zodanig geregistreerd worden. Verder was nog onvoldoende duidelijk op welke wijze de andere gedwongen woningverkopen plaatsvonden en functioneerde. Door dit eerst in kaart te brengen kan de belangrijkste doelstelling van dit onderzoek worden bereikt. Deze doelstelling is om duidelijk te maken in welke mate verschillende verkoopmethoden gebruikt worden om woningen gedwongen te verkopen. Hiervoor wordt verondersteld dat er een traject is, waarbij een gedwongen woningverkoop via verschillende verkoopmethoden kan plaatsvinden. Om meer inzicht in het traject te krijgen is gekeken van welke factoren dit traject afhankelijk is. Er wordt verondersteld dat het traject afhankelijk is van drie typen factoren. Dit zijn persoonlijke factoren (bv. scheidingen), institutionele factoren (bv. regels over de wijze waarop verkocht mag worden) en hypotheek gerelateerde factoren (bv. de ontwikkeling van de hypotheekrente). Deze factoren bleken in grote mate weer afhankelijk van de conjuncturele ontwikkelingen op de (woning-) markt. In de eerste fase van dit onderzoek zijn dan ook de belangrijkste ontwikkelingen op de woning- en hypotheekmarkt in kaart gebracht om meer inzicht in het traject te krijgen. Vervolgens is het traject in beeld gebracht middels een literatuur- en praktijkonderzoek. In het praktijkonderzoek hebben vooral de interviews met betrokken partijen zoals hypotheekverstrekkers en notarissen er
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen